Fonds Medische Onderzoeken

Als rasvereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden behartigen we de belangen van deze rassen. Een van de manieren waarop we deze belangen behartigen is door middel van het Fonds Medische Onderzoeken (FMO). Uit het FMO kan een bijdrage worden geleverd ten behoeve van onderzoek op het gebied van gezondheid en/of welzijn van één of meer van onze rassen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het FMO kan een verzoek hiertoe, na afstemming met de FIC, worden gedaan bij het bestuur. Bij goedkeuring door het bestuur (vastgelegd in een besluit) zal, na aanlevering van de onderzoeksgegevens en de factuur, de bijdrage aan de onderzoekskosten door de penningmeester worden overgemaakt.