Fokken

Omdat de Entlebuchers een betrekkelijk klein ras vormen, moeten we zorgvuldig omgaan met het fokmateriaal. Samen met een paar genetici hebben we een verantwoord fokreglement opgesteld.
Om te mogen fokken met een hond moet met ingang van 29 maart 2022 voldaan zijn aan het

De vereniging heeft op 01-11-2020 een nieuw verenigingsfokreglement vastgesteld. Dit reglement is aangeboden aan de Raad van Beheer en in maart door de Raad van Beheer 2022 goedgekeurd.

Pictogram
VFR-Entlebucher geldig miv 29-03-2022

Het VFR Entlebuchers zoals goedgekeurd door de Raad van Beheer en geldig met ingang van 29-03-2022.

Alle ouder dieren worden zorgvuldig onderzocht op heupdysplasie, ectopische ureteren, erfelijke oogziekten, gedrag, exterieur en stamboomeisen. De uitslagen van deze onderzoeken en van vele voorgaande generaties ouderdieren hebben wij systematisch vastgelegd in onze database. Vanuit deze bron zijn wij in staat om advies over verantwoorde ouderparen op te stellen, waarbij enerzijds de kans op het doorgeven van ongewenste eigenschappen minimaliseert en anderzijds een zo groot mogelijke spreiding over de beschikbare honden geeft. Hiermee wordt voorkomen dat met een klein aantal, steeds dezelfde honden wordt gefokt, waarbij te veel erg nauwe familierelaties in de volgende generaties ontstaan (inteelt). Het fokken van Entlebuchers binnen onze vereniging is puur op basis van hobbyfokkers. Geen broodfokkers dus.

Hieronder vindt u de lijst met Nederlandse aangekeurde dekreuen binnen de vereniging.

Overweegt u om te gaan fokken vraagt u dan om de informatie die beschikbaar is binnen de Entlebucher FIC. U weet dan welke eisen er gesteld worden.

Top