Contact

Bestuur

Voorzitter Dhr. P. de Booij (Pieter)
Westerlookade 38
2271 GB Voorburg
Tel: 070-3864523
debooij38@planet.nl
Secretaris kynologie en Raad van Beheer Vacant
Secretaris vereniging en leden Mw. W. van Dijk (Wendy)
secretariaatnvaegz@gmail.com
Penningmeester Dhr. J. Jongedijk (Hans)
Achter de Lijn 20
3911 RB Rhenen
Tel: 0317-619046
jongedijk@kpnplanet.nl
Lid Vacant
Lid Vacant

 Aanmelden van nieuwe leden

Dhr. A. Reijtenbagh (Anton)
Dorsvlegel 22
3763 ZP  Soest
Tel: 035-6027774
sennenleden@gmail.com

 Beheer Website

Dhr. A.J. van Waay (Arjan)
sennenweb@gmail.com