Contact

Bestuur

Voorzitter Dhr. P. de Booij
Westerlookade 38
2271 GB Voorburg
Tel: 070-3864523
E-mail: debooij38@planet.nl
Secretaris kynologie en Raad van Beheer Vacant
Secretaris vereniging en leden Vacant
Penningmeester Dhr. J.Jongedijk
Achter de Lijn 20
3911 RB Rhenen
Tel: 0317-619046
E-mail:jongedijk@kpnplanet.nl
Lid Vacant
Lid Dhr. A. Reijtenbagh
Dorsvlegel 22
3763 ZP  Soest
Tel: 035-6027774
E-mail: sennenleden@gmail.com

 Aanmelden van nieuwe leden

Dhr. A. Reijtenbagh
Dorsvlegel 22
3763 ZP  Soest
Tel: 035-6027774
E-mail: sennenleden@gmail.com

 Beheer Website

Martijn en Suzanne Bakker
E-mail: sennenweb@gmail.com