Servicepakket

Op 15-8-2018 treedt er een nieuwe en aantrekkelijke regeling in werking voor de pupkopers van onze vereniging. Hieronder ziet u wat de regeling, die opgenomen wordt in het koopcontract, inhoudt:

In het koopbedrag is begrepen een bedrag van € 50,- (vijftig Euro) als bijdrage aan het Fonds Medische Onderzoeken (FMO) van de NVAEGZ. Dit bedrag wordt binnen één maand na overdracht van de pup door Verkoper voldaan aan de NVAEGZ.

Koper maakt tegen een extra bijdrage van € 50,- (vijftig Euro) gebruik van het Servicepakket* van de vereniging. Dit houdt in:

  • Een jaar lang gratis lidmaatschap van de NVAEGZ;
  • Één keer gratis meedoen met de Jongehondendag
  • Één extra keer gratis meedoen met de Jongehondendag dan wel één keer gratis meedoen met de Kampioenschapsclubmatch in de (jongste)puppy- of jeugklasse;
  • Op één van de verenigingsactiviteiten een gratis onderzoek naar Patella Luxatie (voor Appenzellerpups) of een gratis ECVO onderzoek (voor Entlebucher- en Grote Zwitserpups)***

Het bedrag van € 50,- van de extra bijdrage wordt binnen één maand na de overdracht van de pup door verkoper voldaan aan de NVAEGZ.

Conform onze Statuten hebben de leden van de NVAEGZ het recht bezwaar aan te tekenen tegen een voorgenomen lidmaatschap, nadat een nieuw lid in de Sennenpost bekend is gemaakt. Indien – na de daarvoor geldende procedure doorlopen te hebben – het bestuur besluit dat een lidmaatschap niet door kan gaan, kan de koper geen gebruik maken van het Servicepakket en wordt de € 50 teruggestort naar de koper. De koopovereenkomst blijft voor het overige van kracht.

Indien Koper van het servicepakket gebruik wenst te maken vult Verkoper het daarvoor bestemde formulier in.

Dit formulier wordt in drievoud opgemaakt:

  • Een exemplaar is bestemd voor de koper en kan als kwitantie van verkoper aan koper worden aangemerkt;
  • Een exemplaar is bestemd voor de vereniging (mag digitaal)
  • Een exemplaar is bestemd voor de administratie van de verkoper. Aan dit formulier kan de verkoper geen rechten bij de vereniging ontlenen.

N.B.   Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van de NVAEGZ

 *   Het servicepakket is niet inwisselbaar voor geld of overdraagbaar aan derden

**  De onderzoeksresultaten worden ter beschikking gesteld aan de NVAEGZ

Zodra de penningmeester van de vereniging de gelden en een kopie van dit formulier heeft ontvangen zal hij het (de) betreffende declaratie-formulier(en) aan de rechthebbende verzenden. Aan het (de) ontvangen declaratie-formulier(en) kan de koper eerst rechten bij de vereniging ontlenen.