Gezondheid

De gemiddelde levensverwachting van een Entlebucher ligt op het ogenblik op 11-13 jaar. Over het geheel genomen zijn het gezonde levendige honden maar zoals elk ras kent ook het Entlebucherras zijn punten die extra aandacht verdienen. De meeste aandacht gaat op dit moment uit naar HD, EU en oogproblemen.

HD (Heupdysplasie)

Alle ouders moeten geröntgend zijn en een goede uitslag hebben, om een zo groot mogelijke kans op een goed resultaat te boeken. Echter er zijn ook externe factoren die de uitslag beïnvloeden, waar u zelf ook rekening mee kunt houden. Zoals niet fietsen en traplopen voor het eerste levensjaar.

EU (Ectopische Ureteren)

Dit is een aandoening waarbij de ureteren op de verkeerde plaats uitmonden. Het gevolg kan zijn: incontinentie, maar ook nierproblemen. Sinds 2009 is het een verplicht onderzoek voor fokdieren. Er wordt een echo gemaakt in een gespecialiseerde kliniek (Wagenrenk te Wageningen) om te kijken of de ureteren goed zijn aangelegd.

Hieronder een update van het onderzoek naar Ectopische Ureteren bij de Entlebuchers.

Bron: Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland (Duitsland)
  • Een fokwaarde-schatting kan in de nabije toekomst ingevoerd worden
  • Duidelijke teruggang van klinisch zieke honden door de huidige fokselectie
  • Geen stijging van de inteelt door deze fokselectie

De veterinaire wetenschap aanvaardt internationaal het feit dat de aansluiting van de urineleiders in de blaas in het zgn. trigonum plaatsvindt. Normaal (=A) bij ca. 99,9% van alle honden.  Bij slechts 6 van ca. 340 erkende hondenrassen monden de urineleiders soms uit op een andere plaats. De Entlebucher is een van deze 6 rassen. De afwijkingen van de norm zijn of aansluitingen in de blaashals zelf( =B) of aansluitingen buiten de blaas (=C), deze honden zijn dus klinisch ziek.

Wat vooraf ging:
In 2006 rinkelt de alarmbel bij de Vetsuisse Universiteit in Zürich .
Van alle ter medisch onderzoek aangeboden honden hebben slechts 0,3% EU-problemen. Van deze 0,3%  is 14%  Entlebucher.  Een duidelijke oververtegenwoordiging.

In 2009: 1e inventarisatie onder ca. 150 Entlebuchers:

36%  A = normaal,
45%  B = anatomisch ectopisch= afwijking van de norm
12%  C = klinisch ziek
7%    onbeslist

De resultaten zijn negatiever dan gedacht. Reuen hebben vaker een C als uitslag dan teven.

2012: Door fokbeperking is het aantal honden met C teruggebracht (van 21%) naar 10%. Toch is die 10% erg veel in verhouding tot andere rassen. Door de fokbeperking, het uitsluiten van fokdieren met C en het maken van combinaties met de fenotypes A x A en A x B, is er in Duitsland een teruggang van honden met C bereikt van meer dan 80%.

De angst dat de inteeltcoëfficiënt duidelijk zou stijgen is gelukkig niet bewaarheid geworden. Uit een analyse van de inteeltcoëfficiënten van voor en na de fokbeperking blijkt dat deze niet significant gestegen is.

Enige jaren geleden heeft de Duitse SSV (naast de Zwitserse SKES) een
Zuchtwert=fokwaardeschatting op gesteld. Deze berekening maakt het mogelijk om betere combinaties te maken.
De volgende combinaties zijn nu toegestaan:

A x A, A x B en B x B. Onderzoek heeft uitgewezen dat B x B geen slechtere uitslagen geeft dan A x A of A x B.
C=lijder blijft uitgesloten voor de fok.

Oogziekten

De ouders moeten een recent (niet ouder dan 1 jaar) oogonderzoek hebben ondergaan bij een erkend dierenoogarts (lijst bij de FIC te verkrijgen). Bij het oogonderzoek wordt o.a. gekeken naar: Glaucoom, Cataract en PRA. Het wordt aangeraden om ook een gonioscopie uit te laten voeren.

Verder dient er een PRA-gentest gedaan te worden. Door deze test is het mogelijk combinaties te maken waardoor de oogziekte PRA (die leidt tot blindheid) niet meer voorkomt.