Importhonden

Wanneer u een hond heeft geïmporteerd en u wilt daarmee naar een clubmatch en/of fokken, dan bent u verplicht deze hond in te laten schrijven in het Nederlandse Hondenstamboek NHSB. U behoudt de oorspronkelijke stamboom, maar daar wordt een importnummer bijgeschreven. U moet daarom de originele stamboom met een begeleidend schrijven aangetekend sturen naar de Raad van Beheer, Postbus 75901, 1070 AX te Amsterdam. U ontvangt dan een acceptgirokaart. De chipper/controleur komt al dan niet na afspraak bij u thuis.

Voor de registratie van uw vereniging zullen wij graag de beschikking hebben over de volledige gegevens van uw hond. Da>a>rom het vriendelijke verzoek: wanneer u de stamboom met importnummer hebt ontvangen stuur dan een fotokopie aan de FIC van het betreffende ras. Voor adressen kijk op de contactpagina. Uit Duitsland geïmporteerde honden hebben bovendien een ‘Anerkennung für das Ausland’ nodig. Deze is te verkrijgen bij het Verband für das Deutsche Hundewesen. Dit moet door de fokker/verkoper van de hond worden aangevraagd en betaald.