Importhonden

Wanneer u een hond heeft geïmporteerd en u wilt daarmee naar een clubmatch en/of fokken, dan bent u verplicht deze hond in te laten schrijven in het Nederlandse Hondenstamboek NHSB. U behoudt de oorspronkelijke stamboom, maar daar wordt een importnummer bijgeschreven. Hoe u uw importhond moet aanmelden staat uitgebreid beschreven op de website van de Raad van Beheer.

Voor de registratie van uw hond bij onze vereniging zullen wij graag de beschikking hebben over de volledige gegevens van uw hond. Daarom het vriendelijke verzoek: wanneer u de stamboom met importnummer hebt ontvangen maakt u een goed leesbare scan van de voorzijde en achterzijde van de stamboom. Gebruik ons importhonden formulier om de stamboom te uploaden.


Voor veel landen geldt dat er een speciale export verklaring voor de hond moet zijn afgegeven. Raadpleeg de bijzondere eisen per land waaraan voldaan moet zijn.