Fokken van Appenzellers

Voor het fokken met Appenzellers kent de vereniging, in afstemming met de Raad van Beheer, een aantal regels. Dit is nodig voor de instandhouding van ons ras en om voorwaarden te scheppen voor de beste kansen op een gezonde pup.

De eisen waaraan met ingang van 1 februari 2024 voldaan moet worden om te mogen fokken met een hond vindt u in het Verenigingsfokreglement Appenzellers.

Onderstaande in het kort de regels.

Alle ouderdieren moeten onder andere onderzocht worden op:

  • Heupdysplasie: De hond dient ten tijde van het onderzoek minimaal 18 maanden oud te zijn. Voor een reu van een in het buitenland wonende eigenaar dient het onderzoek verricht te zijn door een door de F.C.I. erkende instantie of dierenarts.
  • Patella Luxatie: De beide ouderdieren dienen door een voor dit onderzoek volgens het Meutstege-protocol erkende dierenarts onderzocht te zijn op het voorkomen van Patella Luxatie en met “vrij”, hetzij maximaal Graad 1 beoordeeld te zijn. De hond dient ten tijde van dit onderzoek minimaal 12 maanden oud te zijn. Voor een reu van een in het buitenland wonende eigenaar dient het onderzoek verricht te zijn door een door de buitenlandse rasvereniging erkende instantie of dierenarts.

Bovenstaande onderzoeken worden geregistreerd bij de Raad van Beheer. Let op er is een beperkt aantal dierenartsen aangewezen die bovenstaande onderzoeken volgens de regels van de Raad van Beheer mogen verrichtten. Deze dierenartsen zijn te vinden op www.houdenvanhonden.nl. Voor het HD-onderzoek geldt hierbij, dat de beoordeling van de HD-foto’s door een door de Raad van Beheer aangewezen panel wordt gedaan.

Daarnaast is een gedragstest en een exterieurkeuring vereist voor de ouderdieren. De vereniging organiseert hiervoor jaarlijks minimaal twee dagen.

Beide ouderdieren moeten ook minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie hebben behaald. De minimale leeftijd van de hond op de dag van de expositie moet tenminste 18 maanden zijn.

Gemiddeld kost het ongeveer 1 1/2 tot 2 jaar voor alle onderzoeken gedaan zijn.

Het is dan ook niet zo dat u direct fokinformatie over mogelijke combinaties voor uw hond kunt aanvragen!

Reuen die voldoen aan bovenstaande eisen en daarmee ingezet kunnen worden als dekreu, vindt u op

Er zijn niet alleen eisen die gesteld worden aan de honden maar er zijn ook regels voor de fokkers. Wanneer zij zich aan die regels houden, worden zij vermeld op de lijst van erkende fokkers.

Uitslagen, dekkingen en geboortes moeten gemeld worden bij de Fokinformatiecommissie. Daarna worden deze gegevens op de site gemeld. Mensen met belangstelling voor een Appenzeller pup kunnen zelf contact opnemen met de fokker, maar natuurlijk mogen zij ook onze Commissaris contacteren.

Voor alle informatie over het fokken en welke  onderzoeken van de ouderdieren verplicht zijn, kunt u informatie verkrijgen bij de Fokinformatiecommissie en/of de Commissaris voor de Appenzellers.