Fokken

Ieder ras kent zo zijn eigen problemen maar zeker wanneer je te maken hebt met een kleine populatie (weinig ouderdieren), moet je zorgvuldig te werk gaan. Voor het fokken hebben wij dan ook een aantal voorwaarden opgesteld om te komen tot een zo groot mogelijke kans op gezonde pups. Er volgt nu een opsomming van de voorwaarden waaraan een Grote Zwitser moet voldoen om ‘zichzelf’ aangekeurde teef / reu van de rasvereniging te mogen noemen. Deze voorwaarden zijn:

1. De Grote Zwitser moet over een stamboom beschikken en ingeschreven zijn in het Nederlandse Honden StamBoek.

2. De hond moet de Gedragstest van de vereniging afleggen. Meer informatie en data vindt u bij Gedragstesten. Als de hond een A of B haalt voor deze test achten de gedragsdeskundigen het (onder voorbehoud) verantwoord om haar/ hem in te zetten voor de fok.

3.Bij de gedragstest wordt ook het uiterlijk van de hond uitgebreid gekeurd door een rasspecialist. Om toegelaten te worden tot de fok, dient dit beoordeeld te zijn met Zeer Goed of Uitmuntend. Daarnaast moet nog minimaal één keer bij een andere keurmeester een ZG of een U worden gehaald in de tussen- of open klasse van een CAC-show of de Clubmatch van de vereniging.

4. Er moet een officieel oogonderzoek worden gedaan door een ECVO-specialist, de lijst van specialisten vindt u hier. Bij dekking mag dit oogonderzoek niet ouder zijn dan één jaar. In iedere oudercombinatie moet minimaal één van de ouderdieren na zijn / haar vierde verjaardag vrij bevonden zijn van Posterior polair subcapsulaire cataract (PPSC).

5. Last but not least. Er moeten, na de leeftijd van 18 maanden, HD-, ED- en OCD-foto’s gemaakt worden door een dierenarts die daartoe geautoriseerd is door de Raad van Beheer afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). De heup- en elleboogfoto’s (HD- en ED) worden door de dierenarts opgestuurd naar de Raad van Beheer en de schouderfoto’s (OCD) moeten naar Duitsland ter beoordeling. Er mag maximaal sprake zijn van HD-B  en de hond moet vrij zijn van ED en OCD.

Als uw Grote Zwitser teef aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kunt u een fokadvies aanvragen bij de fokinformatiecommissie. Zij behoeven dan een kopie of scan van de stamboom en bovengenoemde onderzoeken / uitslagen. Op basis daarvan zullen zij op zoek gaan naar een geschikte partner. Graag fokadvies 3 maanden voor de verwachte loopsheid aanvragen bij FIC GZ. Voorgenomen dekkingen (zowel voor teef als reu) zonder voorafgaand fokadvies dienen 1 maand voor de dekking gemeld te worden bij FIC GZ zodat getoetst kan worden of  de oudercombinatie voldoet aan het fokreglement.

Hier kunt u de lijst van aangekeurde en aangemelde dekreuen vinden. Sommige reuen die op deze lijst staan, hebben dus nog niet alle onderzoeken gehad. Hun eigenaren hebben echter de intentie uitgesproken ze volledig aan te willen laten keuren. We hebben ze toch alvast in de lijst opgenomen zodat de fokkers nu al kunnen zien welke bloedlijnen er in Nederland beschikbaar (zullen) zijn. Zo gauw aanvullende uitslagen bekend zijn, worden deze op de lijst vermeld.

Met ingang van 1 januari 2018 moet aan deze eisen van het fokreglement voldaan worden: Verenigingsfokreglement Grote Zwitserse Sennenhond 01-01-2018

Tot en met 31 december 2017 geldt het fokreglement 2016: fokreglement Grote Zwitser.

Uitslagen, dekkingen en geboortes moeten gemeld worden bij FIC GZ. Daarna worden deze gegevens op de site gemeld. Mensen met belangstelling voor een Grote Zwitserpup moeten dus zelf contact opnemen met de fokker maar natuurlijk mogen zij ook onze commissaris contacteren. Vanwege de vacature voor commissaris wordt deze functie tijdelijk waargenomen door ons bestuurslid Wendy van Dijk.

 

Vader en dochter