Fokken

Ieder ras kent zo zijn eigen problemen maar zeker wanneer je te maken hebt met een kleine populatie (weinig ouderdieren), moet je zorgvuldig te werk gaan. Voor het fokken hebben wij dan ook een aantal voorwaarden opgesteld om te komen tot een zo groot mogelijke kans op gezonde pups. Er volgt nu een opsomming van de voorwaarden waaraan een Grote Zwitser moet voldoen om ‘zichzelf’ aangekeurde teef / reu van de rasvereniging te mogen noemen. Deze voorwaarden zijn:

1. De Grote Zwitser moet over een stamboom beschikken en ingeschreven zijn in het Nederlandse Honden StamBoek.

2. De hond moet de aan de Rasinventarisatie van de vereniging deelnemen. Meer informatie en data vindt u bij Rasinventarisaties. Als de hond een A of B haalt voor het onderdeel gedragstest achten de gedragskeurmeesters het (onder voorbehoud) verantwoord om haar/ hem in te zetten voor de fok.

3. Bij de Rasinventarisatie wordt ook het uiterlijk van de hond uitgebreid gekeurd door exterieurkeurmeesters. Om toegelaten te worden tot de fok, dient dit beoordeeld te zijn met A of B. Daarnaast moet nog minimaal één keer bij een andere keurmeester een ZG of een U worden gehaald in de tussen- of open klasse van een CAC-show of de Clubmatch van de vereniging.

4. Er moet een officieel oogonderzoek worden gedaan door een ECVO-specialist, de lijst van specialisten vindt u hier. Bij dekking mag dit oogonderzoek niet ouder zijn dan één jaar. In iedere oudercombinatie moet minimaal één van de ouderdieren na zijn / haar vierde verjaardag vrij bevonden zijn van Posterior polair subcapsulaire cataract (PPSC).

5. Last but not least. Er moeten, na de leeftijd van 18 maanden, HD-, ED- en OCD-foto’s gemaakt worden door een dierenarts die daartoe geautoriseerd is door de Raad van Beheer afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn (GGW). De heup- en elleboogfoto’s (HD- en ED) worden door de dierenarts opgestuurd naar de Raad van Beheer en de schouderfoto’s (OCD) moeten naar Duitsland ter beoordeling. Er mag maximaal sprake zijn van HD-B  en de hond moet vrij zijn van ED en OCD.

Als uw Grote Zwitser teef aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kunt u een fokadvies aanvragen bij de fokinformatiecommissie. Zij behoeven dan een kopie of scan van de stamboom en bovengenoemde onderzoeken / uitslagen. Op basis daarvan zullen zij op zoek gaan naar een geschikte partner. Graag fokadvies 3 maanden voor de verwachte loopsheid aanvragen bij FIC. Voorgenomen dekkingen (zowel voor teef als reu) zonder voorafgaand fokadvies dienen 1 maand voor de dekking gemeld te worden bij FIC zodat getoetst kan worden of  de oudercombinatie voldoet aan het fokreglement.

Dekreuen

De vereniging is blij dat er onder de leden ook enkele aangekeurde dekreuen zijn. De actuele lijst is hieronder te downloaden.

Met ingang van 1 februari 2024 moet aan deze eisen van het fokreglement voldaan worden:

Icoon
VFR-Grote Zwitsers m.i.v. 01-02-2024

Het nieuwe Verenigingsfokreglement voor de Grote Zwitserse Sennenhond is op 08-01-2024 door de Raad van Beheer goedgekeurd en van kracht met ingang van 01-02-2024.

Uitslagen, dekkingen en geboortes moeten gemeld worden bij FIC. Daarna worden deze gegevens op de site gemeld. Mensen met belangstelling voor een Grote Zwitserpup moeten dus zelf contact opnemen met de fokker maar natuurlijk mogen zij ook onze commissaris contacteren.

Grote Zwitserse Sennenhonden: vader en dochter
Vader en dochter