Disclaimer

Aan de correctheid en actualiteit van de informatie die door of namens de vereniging wordt verstrekt wordt veel zorg besteed. De keuze om op basis van verstrekte informatie te fokken met een bepaalde combinatie is echter altijd de verantwoordelijkheid van de fokker, zoals ook de opvoeding en verzorging van de pups een verantwoordelijkheid is van de fokker zolang de pups niet verkocht zijn. Indien een pup verkocht wordt en de vereniging helpt de koper met informatie omtrent verdere opvoeding of gedrag blijft de verdere opvoeding een verantwoordelijkheid van de koper.

Ook indien er volledig binnen en met in acht name van de regels van de vereniging gefokt wordt kan het voorkomen dat er in een nest pups zijn die reeds direct of later fysieke onvolkomenheden vertonen of gedragsproblemen laten zien. De vereniging kan daarvoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. De verantwoordelijkheid voor een nest blijft de verantwoordelijkheid van de fokker respectievelijk bij verkoop van een pup de verantwoordelijkheid van de koper.