RvB voorgenomen gezondheidsbeleid

De Raad van Beheer heeft gepubliceerd welk voornemen ze heeft ten aanzien van gezondheidsbeleid. De voorstellen zullen op de ledenvergadering van de Raad op 26 juni 2021 worden besproken. Gezien de consequenties, wil het bestuur graag de leden van de NVAEGZ in staat stellen hun mening kenbaar te maken. 

De concept voorstellen kunt u hier nalezen: Concept gezondheidsbeleid (houdenvanhonden.nl)  

Uw reactie graag naar de secretaris via secretaris@sennenweb.nl