Pupinformatie Entlebucher Sennenhond

Als er op enig moment geen pups zijn of geen nest verwacht wordt, kunt u toch contact opnemen. We hebben nl zeer goede contacten in het buitenland en importeren regelmatig pups. Aan de ouders van deze pups worden dezelfde eisen gesteld als aan de combinaties in Nederland. Wilt u meer weten over nesten die verwacht worden of pups uit het buitenland, neem contact op met onze Commissaris. Deze kan u nog meer informatie geven over pups en ook over herplaatsers.

U hebt belangstelling gekregen voor een Entlebucherpup?

Wanneer dat het geval is, kijken we samen of het ras geschikt is voor u. Dit in belang van uzelf en niet in de laatste plaats van de hond. Wanneer we het daar over eens zijn gaan wij op zoek naar een pup. Nu hebben we bij pups te maken met levend materiaal: dit betekent dat het bij ons niet mogelijk is direct op bestelling een pup te leveren. Dus vandaag bellen overmorgen een pup zal zelden mogelijk zijn. Wel doen wij ons best u te helpen om binnen een redelijke termijn en rekening houdend met uw privéomstandigheden een pup te vinden.
Wij houden voor u een lijst bij van fokkers van Entlebuchers binnen onze vereniging.

De NVAEGZ heeft een document opgesteld met daarin belangrijke aandachtspunten voor een koper.

Wat is het aankoopbedrag voor een Entlebucher Sennenhond?

De prijs van een Entlebucher pup ligt rond 1600,00 euro + 50,00 euro voor de vereniging. Dit is het gemiddelde van de prijzen, die de fokkers voor hun pups vragen. De fokker is vrij zijn eigen prijs te bepalen. Voor een pup, die fouten heeft volgens de rasstandaard, mag niet de volle prijs gevraagd worden.
Voor een hond, die herplaatst moet worden: Beneden de 2 jaar is 1/3 deel van het aankoopbedrag reëel. Voor oudere honden is het bedrag in overleg, een kleine vergoeding kan gevraagd worden. Maar voor een oude hond geldt vooral dat de eigenaar blij zal zijn dat zijn hond een goed nieuw tehuis krijgt. Geld speelt dan eigenlijk geen rol meer.
Nogmaals, dit zijn gemiddelde prijzen, die niet bindend zijn.

Als u wilt weten of er een teef gedekt is of dat er een nestje is, kijk dan in deze lijst of op het prikbord.

Wilt u nog meer lezen over de Entlebucher? Meer informatie vindt u hier:

Het is een Nederlandstalig boekje, dat u kunt bestellen bij:
Herma Cornelese: hermacornelese@hotmail.com
of via de boekhandel: ISBN 978-90-80535-4-3