Nieuwe Entlebucher puppenlijst

De lijst met Entlebucher puppen is op 30 december 2018 geactualiseerd.