Pupinformatie

Deze pagina bestaat uit drie delen:

 1. Rasinformatie: algemene informatie over Grote Zwitserse Sennenpups.
 2. Pupinformatie: specifieke informatie over pups die bij leden van de vereniging geboren zijn of verwacht worden.
 3. Herplaatsers: informatie over Grote Zwitserse Sennenhonden die op zoek zijn naar een nieuw thuis.

Rasinformatie Grote Zwitserse Sennenpups

Interesse in een Grote Zwitserse Sennenhondpup? “Bezint eer gij begint” geldt ook voor de Grote Zwitser. Maak daarom eerst eens kennis met het ras op een clubdag, wandeling, show of gedragstest. Deze hond heeft natuurlijk een flink formaat, iets waarmee u ten aanzien van uw behuizing goed rekening moet houden. Zo is bijvoorbeeld een huis, dat alleen via een trap te bereiken is, niet geschikt voor dit ras.

Enkele zaken om goed te onthouden:

Een stamboom is geen gezondheidsverklaring maar een afstammingsbewijs. Voor gezonde fok van rashonden is het niet alleen nodig om zeker te weten wie de ouders en de voorouders zijn, maar ook dat gezondheid, karakter en andere voor de fok belangrijke zaken bekend zijn. Alleen dan kan er bij de keuze van de ouders rekening mee gehouden worden en wordt de kans op gezonde, evenwichtige en rastypische pups vergroot.

Het is belangrijk om uw ogen goed de kost te geven als u bij de fokker bent. Let u op de omgeving waarin de pups verblijven, hoe ze eruit zien en hoe de moeder zich gedraagt. Informeer ook wat de fokker zoal doet aan socialisatie, bijvoorbeeld kennis maken met allerlei grote en kleine mensen, geluiden, aangeraakt worden, kleine stukjes aan de lijn, kort autoritje e.d. Het is erg belangrijk een uitgebreide socialisatie in een vroeg stadium te beginnen! Verder is het goed te bedenken dat het misschien aanlokkelijk is de pup al zo snel mogelijk mee te nemen, maar het is niet aan te bevelen dat de pup ruim voor de 8-9 weken uit het nest gaat. De opvoeding van de moeder en het contact met broers en zusjes in het nest is voor de pup van groot belang. Kijk er verder niet vreemd van op dat de fokker het laatste woord heeft en bepaalt welke pup naar wie gaat. Hij/zij heeft de pups immers zien groeien en ontwikkelen en kan het best inschatten welk pupje bij wie past.

De op internet en in advertenties aangeboden pups zijn lang niet altijd gefokt met inachtneming van de minimale eisen die onze vereniging aan een verantwoorde fokkerij stelt. Zo worden binnen de vereniging beide ouderdieren vooraf gescreend op:

 • HD (heupdysplasie);
 • ED (elleboogdysplasie);
 • OCD (osteo chondritis dissecans in de schouders);
 • diverse, mogelijk erfelijke oogafwijkingen;
 • afwijkingen in exterieur;
 • afwijkingen in gedrag.

Naast deze uitslagen heeft de fokinformatiecommissie (FIC) van de vereniging toegang tot veel gegevens over ouders en voorouders en kan ze op basis van de totale informatie weloverwogen oudercombinaties voorstellen aan de aangesloten fokkers. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met minder meetbare gegevens zoals bv. de kans op epilepsie. Deze ziekte komt helaas voor bij Grote Zwitsers. Door alle aspecten zorgvuldig af te wegen, heeft u een zo groot mogelijke kans op een gezonde Grote Zwitser. Bovendien worden de nesten van aangesloten fokkers vóór de pups uitvliegen bezocht en worden alle pups individueel beoordeeld op gedrag en uiterlijk.

De prijs van een Grote Zwitserpup bedraagt op dit moment zo’n € 1.500,=.

U kunt vrijblijvend een rasinformatiepakket ontvangen met weetjes over het ras en een aanmeldformulier om lid te worden van onze rasvereniging. Het één mag zonder het ander. Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met de Commissaris voor de Grote Zwitsers. De NVAEGZ heeft een document opgesteld met daarin belangrijke aandachtspunten voor een koper.

Pupinformatie

U weet zeker dat de Grote Zwitser uw ras is, hoe gaat het nu verder in zijn werk?

 • U kunt contact opnemen met de commissaris. Via de commissaris kunt u het informatiepakket over de Grote Zwitser aanvragen.
 • Mocht u bij meerdere fokkers op de wachtlijst staan, laat de andere fokkers dan weten als u een Grote Zwitserpup hebt. Zo kunnen zij daar rekening mee houden en hun wachtlijst up-to-date houden.

Er worden bij onze leden een klein aantal nestjes per jaar geboren. Het kan dus zijn dat op het moment dat u een Grote Zwitser wilt er geen puppen zijn. Soms is er dan al wel duidelijk wanneer er nesten verwacht worden. Relevante informatie vindt u terug in de

Hier vindt u het overzicht van de fokkers die aangesloten zijn bij onze vereniging. U kunt zo als pupkoper nagaan of een bv. op internet adverterende fokker aangesloten is bij de NVAEGZ.
Tevens proberen we in deze lijst een zo actueel mogelijk overzicht te geven van teven die gedekt of recent bevallen zijn. De eigenaar van de teef is lid van de vereniging en de oudercombinatie voldoet aan het fokreglement.

Leden (teven- en reueneigenaren) moeten elk nest, ongeacht of deze al dan niet conform het fokreglement / met of zonder instemming van de FIC ontstaan is, melden bij het secretariaat.

Herplaatsers

Tot slot nog aandacht voor de herplaatsers. Omdat de Grote Zwitser niet veel voorkomt in Nederland, zijn er weinig herplaatsers. Toch komt het voor dat een hond een nieuw thuis zoekt wegens privéomstandigheden, ziekte etc.
Heeft u interesse in een herplaatser of wilt u een hond herplaatsen, neem dan contact op met het secretariaat.

Top