Clubmatch 2021 is gecanceld

In de persconferentie van 23 maart 2021 is toegelicht dat de huidige lockdown maatregelen worden verlengd tot 20 april en het negatief reisadvies zelfs tot half mei. 

Het vaccinatieprogramma voorziet begin mei dat slechts de ouderen boven de 80 zullen zijn gevaccineerd en dat pas eind juni/begin juli de meeste mensen hun eerste prik hebben gehad. 

Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat begin mei een evenement als de KCM kan worden gehouden.

Gezien alle werkzaamheden die nu van start moeten gaan voor een goed verloop van de KCM en het feit dat er nu ook daadwerkelijke uitgaven zullen worden gedaan, heeft het bestuur besloten om de KCM 2021 af te zeggen. 

Exposanten die al ingeschreven hebben, krijgen hun inschrijfgeld terug. Verzoeke hiertoe contact op te nemen met de penningmeester voor het verifiëren van de IBAN gegevens waarop het inschrijfgeld kan worden teruggestort.

Het bestuur